Site navigatie
Home Artikelen Maatschappij Traditie versus religie
Traditie versus religie
Written by Irshaad Djoemai   

Het is een feit dat heel wat onzuiverheden de Islâm in de loop der eeuwen zijn binnengeslopen. Alvorens deze zaken aan de kaak te stellen zullen wij beginnen met enkele begrippen, die in dit artikel aan de orde komen, te verduidelijken.

 • Geloof: vertrouwen in de waarheid van iets (niet persé een God);
 • Godsdienst: geheel van plechtigheden en leerstellingen van een volk of kerkgenootschap voor het aanbidden van God;
 • Religie: vorm of systeem van godsdienst. Het is de leidraad tussen goed en kwaad;
 • Gewoonte: iets wat men gewend is te doen;
 • Traditie: het van generatie op generatie overdragen van gewoonten.

 Van gewoonte tot traditie

 Traditie is een gewoonte die van generatie op generatie wordt overgebracht. Hoe ontstaat zo'n traditie?

Iemand kan op een goede dag iets doen en dat steeds vaker gaan doen, totdat het een gewoonte wordt. De kinderen en familieleden van zo’n persoon kunnen door deze gewoonte worden beïnvloed en het gaan overnemen.

Een traditie is geboren.

Zo’n traditie hoeft niet altijd goed te zijn! Denk maar aan de roofbouw bij de Indianen. En zo zijn er nog meerdere voorbeelden van tradities die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de mens.

Als we om ons heen kijken, merken we dat er heel veel is dat traditie genoemd kan worden. Vaak is het zelfs zo, dat tradities meegaan met wat de Heilige Qur’ân ons leert. Daarentegen zijn er weer andere die lijnrecht tegen de religie ingaan. Ook zijn er tradities die we niet kunnen plaatsen als verboden (harâm), maar waar onze kennis en inzicht zullen moeten beslissen of het wel toegestaan is.

Nu zullen enkele voorbeelden worden aangehaald van al dan niet goede tradities.

Verjaardag vieren

Voorzover bekend, heeft de Profeet Muhammad (s.a.w.) nooit zijn verjaardag gevierd. Maar het is ook niet tegen de religie. Het gaat erom wat wij op zo’n dag willen doen. Wordt het een house party? Of halen we wat vrienden bij elkaar om samen Allâh te danken voor deze dag?

De Profeet (s.a.w.) zei eens: “Beter in goed gezelschap dan alleen en beter alleen dan in slecht gezelschap”.

Huwelijksfeest

Dit feest is volgens de Hadîs sterk aanbevolen, evenals de ‘Îd-feesten. Er staat bijvoorbeeld in de Hadîs vermeld: “Geef een huwelijksmaal, al is het maar met één schaap”.

Uithuwelijken

Dit is een traditie die heden ten dage nog toegepast wordt, zelfs onder Muslims. Uithuwelijken is tegen de Islâm! Volgens de Hadîs mag een huwelijk pas voltrokken worden na goedvinden van zowel jongen als meisje.

Mannen versus vrouwen

Vaak zien we, dat mannen op vrouwen worden voorgetrokken. Volgens Qur’ân 2:228 e.a echter hebben vrouwen dezelfde rechten als mannen.

'Wassen'

Een andere traditie is het wassen van baby’s met blauw, zout, lemmetje tegen allerlei (on)verklaarbare ziekten. Deze middelen kunnen wel één of andere medische werking hebben op het kind, dus verkeerd is het niet. Het probleem ligt bij de intentie. Waar het nl. vaak fout gaat, is wanneer bij het ‘wassen’ dingen gezegd worden als “tjar’ a siki gwe!” (breng de ziekte weg) e.d. Dat is een vorm van sjirk (aanbidden van andere zaken naast Allâh)! Bid liever tot Allâh voor genezing en gebruik daarnaast, voorzover nodig en gewenst, medicijnen of andere middelen.

Vuurwerk en drank

Andere tradities, welke ook vormen van sjirk zijn, zijn het afschieten van vuurwerk om geesten te verjagen en het dopen van bijv. een nieuwe auto met bier of champagne.

Allâh duldt niet dat wij andere goden naast Hem aanbidden. En wat wij hier zien gebeuren is duidelijk het aanbidden van andere ‘goden’! Allâh zit echt niet in een fles bier, champagne of wat dan ook! Daar moeten we voor oppassen.

Nieuwjaar

Een vrij bekende traditie is het drinken van een glaasje wijn, champagne of wat sterkers om het nieuwe jaar in te luiden. Let wel: Alcohol en alle andere bedwelmende middelen zijn voor Muslims strikt verboden voor consumptie! (Qur’ân 5:90 e.a.)

Andere voorbeelden

Zo zijn er nog vele tradities die, Islamitisch gezien, nergens op slaan. Enkele voorbeelden:

 • iemand een peper in de hand geven leidt tot ruzie;
 • ‘wat zeggen de sterren’: velen, zelfs Muslims, kopen speciaal de krant om eerst deze rubriek door te nemen en dan pas hun dag te plannen (zie apart artikel m.b.t. ‘horoscoop’ elders in dit blad);
 • bij het zien van een krara sneki is er iemand zwanger;
 • kinderen door een raam opgetild, worden later dieven;
 • scherven brengen geluk;
 • een zwarte kat brengt ongeluk;
 • na 6 uur niet meer vegen, haren knippen, nagels knippen e.d., want dan kunnen er nare dingen gebeuren;
 • bij het horen van een uil gaat iemand dood;
 • En nog veel meer van zulke dingen…

Een Muslim mag niet in voortekenen geloven! De Islâm verbiedt ons dat! Zie Qur’ân 5:90:

“O gij, die gelooft! ... de (voorspellende) pijlen zijn slechts een onreinheid, des duivels werk...”

Als iemand in voortekenen gelooft, kan zo’n voorteken misschien wel uitkomen. Hoe dan? Hij / zij zal er namelijk onbewust naartoe werken. Dat is binnen de psychologie al bewezen.

Voorvaderen navolgen

Over verkeerde tradities en gewoontes heeft Allâh gezegd, dat wij niet blindelings de voorvaderen moeten navolgen. Zie Qur’ân 2:170:

“En wanneer er tot hen gezegd wordt: Volg hetgeen Allâh aan u geopenbaard heeft, zeggen zij: Neen! wij volgen datgene waar wij onze vaderen op vinden. Wat! En al hadden hun vaderen helemaal geen verstand en volgden zij ook geen rechte weg?”

Blindelings iemand navolgen wordt dus sterk veroordeeld!

Advies

Voordat u een gewoonte of een bepaald gedrag overneemt, ga eerst na wat uw intentie daarbij is en neem in overweging wat de gevolgen hiervan kunnen zijn (goed of slecht), en vooral, of het niet tegen de Islâm is. Toegegeven: niet alle huismiddeltjes en oude volkswijsheden (bijv. baden met blauw) zijn wetenschappelijk onderzocht; die middelen kunnen inderdaad een bepaalde werking hebben. Belangrijk is, dat u niet uw vertrouwen stelt in een blokje blauw, een pijnstiller of wat dan ook, maar in de Alwetende, Almachtige Allâh, Die uiteindelijk de Genezer is.

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size