Site navigatie
Home Artikelen Islam algemeen Hoe ons te gedragen bij beledigingen
Hoe ons te gedragen bij beledigingen
Written by Mirza Ghulam Ahmad   

Sa’adi heeft in zijn Bustami geschreven dat eens een eerbiedwaardige oudere heer door een hond was gebeten. Toen hij thuiskwam, zag zijn familie dat een hond hem had gebeten. Onder hen was er een schattig klein meisje, dat aan hem vroeg: "Waarom heeft u die hond niet teruggebeten?" Hij antwoordde: "Het is niet gepast voor een mens om zich als een hond te gedragen."

Wanneer evenzo een slecht persoon een gelovige mocht beledigen, dan dient de laatste zich af te wenden, anders zal hij voldoen aan het voorbeeld van de hond. Degenen die het dichtst tot Allah stonden, werden hevig vervloekt, uitgescholden en vervolgd, maar ze namen het gebod van de Heilige Koran: "Keer je af van de onwetenden" (7:199), iedere keer weer in acht.

Er werden vele kwade soorten van mishandeling gepleegd tegen de persoon van de volmaakte mens, de Profeet Mohammed (vzmh), om niet te spreken van vervloekingen, grofheden en brutaliteiten. Maar wat deed deze meest deugdzame van alle persoonlijkheden op zijn beurt? Hij verrichte smeekbeden voor hen. En aangezien Allah hem een belofte had gegeven, dat wanneer hij de onwetenden uit de weg zou gaan, Hij zijn leven en eer zou beschermen en kwaadwillenden niet in staat zouden zijn hem aan te vallen, gebeurde dat ook; de tegenstanders van de Profeet konden zijn eer niet in het minst besmeuren. Integendeel, zij ondergingen zelf schande en vernederingen.

De mens dient te strijden om zichzelf te hervormen en dit is geen eenmalige kwestie, maar een dagelijkse taak. Indien een onwetend persoon of een schoft u mocht uitschelden of kwaad mocht doen, dan zal uw eer behouden blijven in dezelfde mate dat u zich van hem afkeert. Wanneer u aan de andere kant met hem in een nijdige confrontatie in aanvaring komt, dan zult u schande over zichzelf hebben afgeroepen.

Uit: Malfuzat, vol. 1, p. 102-103)
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size