Site navigatie
Home Artikelen Vrouwen Leeftijd Aisha ten tijde van haar huwelijk met de Profeet
Leeftijd Aisha ten tijde van haar huwelijk met de Profeet

Vaak worden hadies aangehaald die stellen dat Hazrat Aisha (r.a.) 6 jaar oud was toen ze met de Profeet (vzmh) huwde. Recent literatuuronderzoek heeft echter uitgewezen dat Aisha tussen 13 en 19 jaar geweest moet zijn in die periode. Hieronder een citaat uit een artikel van Universiteit Gent.

Ibn Hajar al-Asqalani, de shafi'itische soennietisch islamgeleerde en hadithdeskundige (1372-1448), schreef:

Fatimah (ra) werd geboren rond de tijd dat de Kaa'bah herbouwd werd, wanneer de profeet (vzmh) 35 jaar oud was (...) Zij [Fatimah] was vijf jaar ouder dan Aisha (ra)» (Al-Isabah fi Tamyeez al-Sahaabah, Ibn Hajar al-Asqalaniy, Vol. 4, Pg. 377, Arabisch, Maktabah al-Riyadh al-Haditha, al-Riyadh, 1978)

Dus: Fatima werd geboren toen de profeet 35 jaar oud was, dwz in 605. Zij was dus in 623 of 624, moment waarop Aisha en profeet Mohamed in het huwelijk traden, (624-605=) 18 à 19 jaar oud. Als men zich op deze bron zou baseren was Aisha, vermits zij 5 jaar jonger was dan Fatima, op het moment van haar huwelijk bijgevolg 13 à 14 jaar oud.

Volgens andere historische bronnen was Aisha 10 jaar jonger dan haar zus Asma, die in het jaar 73 AH op 100 jarige leeftijd stierf. Dit wil zeggen dat Asma in 622, het jaar van de Hijra, 100-73= +/- 27 jaar oud was. Zij was 10 jaar ouder dan Aisha, dus was Aisha op dat moment +/- 17 jaar. Vermits haar huwelijk met de Profeet 1 à 2 jaar na de Hijra afgesloten werd, was zij, luidens deze bron, toen 18 à 19 jaar. Referenties voor deze informatie zijn onder meer de volgende:

Ibn Kathir (1301-1373) en Al Zahabi schreven dat Aisha 10 jaar jonger was dan haar zus Asma (Ibn Kathir zou zich daarvoor gebaseerd hebben op Al Zahabi) :
Volgens Abd al-Rahman ibn abi zannaad: « Asma (ra) was tien jaar ouder dan Aisha» (Siyar A`la'ma'l-nubala', Al-Zahabi, Vol. 2, pg. 289, Arabisch, Mu'assasatu'l-risala'h, Beirut, 1992)

Volgens Ibn kathir: « Zij (Asma) was tien jaar ouder dan haar zuster (Aisha). » (Al-Bidaayah wa al-Nihaayah, Ibn Kathir, Vol. 8, pg. 371, Arabisch, Dar al-fikr al-`arabiy, Al-jizah, 1933)

Diezelfde Ibn Kathir, alsook Ibn Hajar al-Asqalani, een shafi'itische Soennietisch islamgeleerde en hadith deskundige, (1372-1448), vermelden dat Asma stierf in het jaar 73 AH:

Volgens Ibn Kathir: « Zij [Asma] was getuige van het doden van haar zoon gedurende dat jaar [dwz 73 AH], zoals we reeds vermeld hebben, en vijf dagen later overleed ze zelf. Volgens de andere narratieven vond haar dood geen 5 maar 20, of een paar dagen meer dan 20, of 100 dagen later plaats. Het best bekende narratief is dat van 100 dagen later. Op het ogenblik van haar dood was ze 100 jaar oud. » (Al-Bidaayah wa al-Nihaayah, Ibn Kathir, Vol. 8, pg. 372, Arabic, Dar al-fikr al-`arabiy, Al-jizah, 1933).

Volgens Ibn Hajar Al-Asqalani: « Zij (dwz. Asma) leefde honderd jaar en stierf in het jaar 73 of 74 AH. »(Taqreeb al-Tehzeeb, Ibn Hajar Al-Asqalaaniy, Pg. 654, Arabic, Bab fi al-nisaa, al-Harf al-alif, Lucknow)

Bron: www.flw.ugent.be/cie/bogaert/bogaert39.htm

Een ander artikel, en wel op soebratie.nl, stelt het volgende over dit onderwerp.

Algemeen, door vriend en vijand, word geaccepteerd dat Aisha voor de Emigratie (Hijra) was geboren en dat haar huwelijk werd geconsumeerd na de Emigratie. In Kitab-ul-Tafseer van Sahih Bukhari lezen we dat op het moment van openbaring van Surah Al-Qamar, de 54ste hoofdstuk van de Koran, Aisha zelf vertelt: “Op dat moment was ik een jong meisje”. Chronologische bestudering van de Koran heeft aangetoond dat Surah Al-Qamar, negen jaar voor de Emigratie werd geopenbaard. Het betekent dus dat zij een jong meisje (Jariyah) was en geen pasgeboren kind of een peuter (Sibyah). Als we deze traditie voor waar aannemen, betekent dat alle voorgaande overleveringen van Aisha door Hisham ibn Urwa in beide Sahis kunnen beschouwen als verzonnen.
Een ander argument is dat de oudere zuster van Aisha, Asma, tien jaar ouder was volgens de Canonieke verzamelingen. Ibn kathir schrijft in zijn “Al-Bidaya wa’l-Nihayah” dat Asma stierf in het jaar 73 van de Hijra en zij was toen honderd jaar oud. Het betekent dat zij zevenentwintig of achtentwintig jaar oud was in de tijd van Hijra (Emigratie). Als zij die leeftijd had, dan was Aisha achtien of negentien jaar oud in die tijd. En als Aisha dan was getrouwd was met de profeet in het jaar een of twee van de Hijra, dan was zij achtien of twintig jaar oud.

In At-Tarikh Al-Muluk wa Ar-Rasool van Imam At-Tabari (pagina 50 van volume 4, Engelse vertaling), wordt verteld dat Abu Bakr tijdens de Jahiliya-periode (Pre-Islamitische tijd), vier kinderen had. Als Aisha in de periode van de Jahiliya was geboren, dan was zij waarschijnlijk veertien jaar oud in het jaar een van de Hijra.
In een ander pagina vertelt Imam At-Tabari dat Abu Bakr plannen had om te emigreren naar Habshah (Abysinie), acht jaar voor de Hijrah. Hij ging naar Mut’am diens zoon was verloofd met Aisha en vroeg aan hem om Aisha in zijn huis op te nemen als zijn zoons vrouw. Mut’am weigerde, omdat Abu Bakr zich had bekeerd tot de Islam. Zijn zoon verstootte Aisha daarop.
Als Aisha op dat moment zeven (of negen) jaar oud was, toen zij in het huwelijk trad met Mohammed, dan zou zij niet eens geboren zijn op het moment dat Abu Bakr had besloten om naar Habshah te emigreren. Op basis van deze overlevering, kan men aannemen dat niet alleen zij acht jaar of meer oud was voor de Hijra, maar een jonge dame, die huwbaar was volgens de Arabische traditie (Let op: geen islamitische).

In Kitab At-Tabaqat Al-Qabir van Muhammad ibn Sa’d lezen we dat in de laatste dagen van de Kalief Muawiyya ook de laatste dagen waren van Aisha. Toen zij stierf was zij zevenenzestig (67) jaar oud. Als wij veertig (40) jaar dat zij weduwe was, ervan aftrekken, dan hebben wij als uitkomst: zevenentwintig (27) jaar als leeftijd die zij had toen de profeet stierf in het jaar 11 van de Hijra. Ook weten we dat de missie van de profeet drieentwintig (23) jaren heeft geduurd, dus moet Aisha vier (4) jaar zijn geweest voor dat de eerste openbaring kwam. Toen zij in het huwelijk trad, was zij zeventien (17) jaar oud.

Al deze gegevens en feiten zouden eigenlijk een ieder tot nadenken moeten zetten. Het blijft helaas een trieste zaak dat voorgangers in de moskeeën steeds de overleveringen blijven herhalen en niet openstaan voor nieuwe inzichten. Verschillende argumenten tonen aan dat Mohammed zeker geen pedofiel was en dat Aisha ook niet negen jaar oud was, toen haar huwelijk werd geconsumeerd.
Maar toch word de Islam zwaar bekritiseerd, en het einde is nog niet in zicht.

Bron: www.soebratie.nl/website/rashied/aishaleeftijd.htm

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size