Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note World Health Day (Wereld Gezondheidsdag)
World Health Day (Wereld Gezondheidsdag)
Written by Administrator   

Ed. 407 - April 5, 2013 - Jumada ul-Awwal 24, 1434Spiritual Note

English translation included

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Wereld Gezondheidsdag

Wereld Gezondheidsdag vindt jaarlijks op 7 april plaats, waarmee de oprichting van de WHO in 1948 wordt herdacht. Elk jaar wordt voor deze dag een thema geselecteerd; voor 2013 is dat hoge bloeddruk.

Hoge bloeddruk verhoogt het risico op hartinfarcten en nierfalen. Als het niet wordt behandeld, kan het ook o.a. blindheid en hartfalen veroorzaken. Een op de drie volwassenen wereldwijd lijdt aan hoge bloeddruk.

Hoge bloeddruk kan zowel voorkomen als behandeld worden. In sommige ontwikkelde landen heeft preventie en behandeling een daling teweeggebracht in overlijdensgevallen door hartziekten.

Het risico van het ontwikkelen van hoge bloeddruk kan worden verminderd door:

- minder zoutinname;
- een gebalanceerd dieet;
- vermijden van overmatig alcoholgebruik;
- regelmatige fysieke activiteit (fitness, etc.);
- een gezond lichaamsgewicht;
- tabaksgebruik vermijden.

Religieuze visie op een goede gezondheid

Het is noodzakelijk om ons lichaam zo gezond mogelijk te houden, zodat onze ziel en geest ook voordeel kunnen halen uit onze fysieke gezondheid. Dieetvoorschriften spelen een belangrijke rol als het gaat om onze fysieke gezondheid. Daarom heeft de Islam bepaalde voedingsmiddelen verboden vanwege hun schadelijke effecten. Allah zegt in de Koran:

“O jullie die geloven, eet van de goede dingen waarvan Wij jullie hebben voorzien, en zeg dank aan Allah als Hij het is Die jullie dienen.”

Een gebalanceerd dieet, voorgeschreven in de Koran

De Koran geeft – naast het aangeven welke voedingsmiddelen wel of niet toegestaan zijn – goede tips aangaande het volgen van een gebalanceerd dieet, dat zowat alle ingrediënten bevat die we voor ons welzijn nodig hebben. Een goed gebalanceerd dieet bestaat uit vlees, vis, melk, kaas, groente en fruit. Zie bijv. Koran 16:5 (vlees), 35:12 (vis), 16:66 (melk), en 6:99 (groente en fruit).

De Islam, zijnde een volledige religie, leert de gelovige ook wat de beste methode is om te eten. Aan de gelovigen wordt geadviseerd om in elk aspect van hun leven een middenweg te bewandelen, zo ook in ons eet- en drinkgedrag:

“Eet en drink en wees niet verkwistend; Hij (Allah) heeft de verkwisters immers niet lief.”

Fitness

De gelovigen binnen de Islam dienen te zorgen voor hun spirituele, emotionele en fysieke gezondheid. Ons lichaam, de meest complexe machine, is ons door God als een groot geschenk gegeven, dat we zo goed mogelijk moeten onderhouden.

Het vervullen van drie van de vijf zuilen van de Islam kan het best als de Moslims gezond en fit zijn. Het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden op zich is (ook) een fysieke oefening waarbij zowat alle spieren van het lichaam betrokken zijn en de concentratie in het gebed verlicht mentale stress. Een goede gezondheid is ook van belang als iemand wil vasten gedurende de Ramadan of de Bedevaart te Mekka wil vervullen.

Hoewel de voortschrijdende technologie vele voordelen heeft, is het belangrijk dat we niet overmatig veel tijd besteden de televisie of achter game consoles, hetgeen onze gezondheid kan schaden. Het is aangetoond dat zwaarlijvigheid bij kinderen toeneemt, naarmate ze langer voor de TV zitten, en volgens andere onderzoeken geldt dit ook voor volwassenen. Het doen van fitness oefeningen daarentegen heeft vele gezondheidsvoordelen.

Spirituele gezondheid

De Koran is een genezing voor lichaam en geest. Wanneer het leven moeilijk gaat of we een ongeluk krijgen of ziek worden, licht de Koran ons pad bij en verlicht het ons last. Het is een bron van troost en comfort. In de hedendaagse wereld hebben vele mensen grote rijkdommen en luxe, maar toch zijn ze niet gelukkig.

In de laatste jaren is steeds meer aan het licht gekomen dat geloof in God en religieuze gebruiken een positieve invloed hebben op onze fysieke en emotionele gezondheid. Geloof in God kan helpen om emotionele stoornissen te stabiliseren en kan bij lichamelijke ongelukken het genezingsproces versnellen.

Bronnen:
www.inter-islam.org
http://www.islamreligion.com/articles/1904/
http://www.who.int/world-health-day/en/

 World Health Day

 

World Health Day is celebrated on 7 April to mark the anniversary of the founding of WHO in 1948. Each year a theme is selected for World Health Day that highlights a priority area of public health concern in the world. The theme for 2013 is high blood pressure.

High blood pressure increases the risk of heart attacks, strokes and kidney failure. If left uncontrolled, it can also cause blindness, irregularities of the heartbeat and heart failure. One in three adults worldwide has high blood pressure.

However, high blood pressure is both preventable and treatable. In some developed countries, prevention and treatment has brought about a reduction in deaths from heart disease.

The risk of developing high blood pressure can be reduced by:

- reducing salt intake;
- eating a balanced diet;
- avoiding harmful use of alcohol;
-  taking regular physical activity;
- maintaining a healthy body weight; and
- avoiding tobacco use.

Religious view on healthiness

It is necessary to ensure that the physical body is kept healthy so that the soul and spirit may also remain healthy thus in turn aiding the believer in the service of both his spiritual and material attainment. Diet therefore, plays an important role for this purpose. For this reason Islam has prohibited certain foods due to their ill effects and permitted all other pure, good and clean food products. Allah Ta’ala says in the Quran:

“O’ Believers! Eat of the good and pure (lawful) that We have provided you with and be grateful to Allah, if you truly worship Him.” (2:172)

A Balanced Diet - Prescribed in the Quran

The Quran has not restricted itself in merely mentioning the permissible and impermissible foods but goes to the extent of giving useful tips regarding a balanced diet, a diet which contains most if not all the useful ingredients required for the growth, strengthening and repairing of the human body. These ingredients include animal protein, fat, calcium, iron, salts, etc. The most balanced diets consist of meat, fish, fresh milk, cheese, vegetables and fruit. Both direct and indirect references have been made regarding the afore mentioned. See for example Quran 16:5 (cattle), 35:12 (fish), 16:66 (milk), and 6:99 (vegetables and fruits).

Islam, being a complete religion, also teaches and advises the believer as to what the best method of eating is. The believers are advised to be moderate in every aspect of life. Direct reference has been made in the Quran regarding moderation in eating and drinking:

“And eat and drink, but waste not in extravagance, certainly He (Allah) likes not those who waste in extravagance.” (7:31)

Exercise

Believers in Islam must take care of their spiritual, emotional and physical health. Our bodies, the most complex of machines, are given to us by God as a trust. They should not be abused or neglected but maintained in good order.

Fulfilling the obligations of three of the five pillars of Islam requires that Muslims be of sound health and fitness. The daily performance of five prayers is in itself a form of exercise, its prescribed movements involve all the muscles and joints of the body, and concentration in prayer relieves mental stress. Good health is necessary if one intends to fast the month of Ramadan and the performance of the Hajj (or pilgrimage to Mecca) is an arduous task that requires many days of hard physical effort.

Although advanced technology has many benefits, it is important that time is not wasted in front of the television screen or game console to the detriment of our health. It has been conclusively proven that obesity in children increases the more hours they watch television.[4] Other studies have indicated that this is equally true for adults. Exercise on the other hand has many benefits.

Spiritual Health

The Quran is a healing for the body and the soul. Whenever life becomes too difficult or we are beset by injury, illness or unhappiness, Quran will light our way and lighten our burdens. It is a source of solace and ease. In the world today many people have untold wealth and luxury but little contentment. Those of us in the West have access to doctors and medicine, to traditional healing, medical breakthroughs and alternative cures but many lives are full of emotional pain and listlessness. What is missing is belief, faith in God.

In the past several decades, it has become widely accepted that religious belief and practices have a significant impact on both physical and emotional health. Medical and scientific research has demonstrated that religious commitment aids in the prevention and treatment of emotional disorders, disease and injury and enhances recovery.

Sources:
www.inter-islam.org
http://www.islamreligion.com/articles/1904/
http://www.who.int/world-health-day/en/

Ed. 406 - March 29, 2013 - Jumada ul-Awwal 17, 1433Spiritual Note

English translation included

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Easter and trials / Pasen en beproevingen


Please read the artikel here. / Het artikel kan hier worden gelezen.

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size