Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Real Jihad (De ware djihaad)
Real Jihad (De ware djihaad)
Written by Administrator   

Ed. 410 - April 26, 2013 - Jumada ul-Thani 15, 1434Spiritual Note

English translation included

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


De ware Djihaad

We horen de laatste tijd berichten van jonge, thuiswonende moslims die alles in de steek laten en naar Syrië of elders afreizen om daar aan een (zogenaamde) "djihaad" mee te doen, daarbij hun ouders, en vooral hun moeders, in uiterste wanhoop en verdriet achterlatend. Men schijnt volkomen over het hoofd te zien dat zorgen voor je ouders net zo goed djihaad is. Enkele ahâdîs:

"Abdullah ibn Mas'ud zei, ik vroeg aan de Profeet (vzmh): welke daad is het meest geliefd bij Allah? Hij zei: de gebeden op tijd verrichten. Ik vroeg hem: wat daarna? Hij zei: vriendelijkheid en respect tegenover je ouders. Ik vroeg hem: wat daarna? Hij zei: djihaad omwille van Allah." (Bukhari)

In deze hadies is dus de zorg voor je ouders boven djihaad gesteld.

"Abdullah ibn Amr vertelde: Een man vroeg aan de Profeet: zal ik meedoen met de djihaad? De Profeet zei: zijn uw ouders in leven? De man zei: ja. De Profeet zei: doe djihaad voor hun welzijn." (Bukhari)

In deze hadies heeft de Profeet (s.a.w.s.) dus zorg voor je ouders gelijkgesteld aan djihaad.

"Abdullah ibn Amr levert over: Een man zei tegen de Profeet (s.a.w.s.): ik zweer trouw aan u voor de hidjra en de djihaad op de weg van Allah om beloning te zoeken. De Profeet vroeg: is een van uw ouders in leven? Hij zei: ja, beiden. Hij zei: zoekt u beloning van Allah? Hij zei: ja. Hij zei: keer dan terug naar uw ouders en behandel hen goed met uw gezelschap." (Bukhari)

Deze ahadis laten duidelijk zien dat je niet zomaar eventjes alles en iedereen, en vooral je ouders, in de steek laat om ergens op de wereld een politiek conflict uit te vechten, die de naam "djihaad" niet eens verdient.

Merk ook op dat de Profeet (vzmh) alle mankracht kon gebruiken die hij nodig had en dat hij ver in de minderheid was. En toch weigerde hij van sommigen hun aanbod om mee te strijden en zond hij ze terug naar hun ouders om voor hen te zorgen.

Reza Ghafoerkhan


Real Jihad

Last few weeks we have heard about joung Muslims, leaving everything behind and going to Syria and other places, to take part in a so-called 'Jihad', thereby leaving their parents behind in despair.
They don't seem to know that looking after the parents is an even greater jihad. Some ahadith:

Abdullah ibn Mas'ud said, 'I asked the Prophet [s], "Which deed is most liked by Allah?" He said, "Prayer offered on time." I asked him, "Then what?" He said, "Kindness and respect towards parents." I asked him, "Then what?" He said, "Jihad for the sake of Allah."'

A man came and asked the Prophet [s] for permission to participate in Jihad. He asked him, 'Are your parents alive?' He said, 'yes,' so the Prophet [s] told him, 'perform Jihad by taking care of them.' [Muslim vol. 4 Hadith no. 6184]

Narrated 'Abdullah bin 'Amr bin al-'As, A man came to the Prophet (peace be on him) and asked his permission to go for jihad. The Prophet (peace be on him) asked, 'Are your parents living?' 'Yes,' he replied. The Prophet (peace be on him) then said, 'Then strive in their service,' (Reported by al-Bukhari and Muslim.) meaning that taking care of parents is a greater obligation than jihad in the cause of Allah.

'Abdullah also narrated, A man came to the Prophet (peace be on him) and said, 'I take the oath of allegiance to you for hijrah (emigration to Medinah) and jihad, seeking reward from Allah.' The Prophet (peace be on him) enquired whether either of his parents were living. On his replying that both of them were, the Prophet (peace be on him) said, 'Are you (really) seeking reward from Allah?' 'Yes,' the man said. The Prophet (peace be on him) then said, 'Go back to your parents and be a good companion to them.'(Reported by Muslim.)

'Abdullah further narrated, A man came to the Prophet (peace be on him) and said, 'I have come to swear allegiance to you for hijrah, and I have left my parents weeping.' The Prophet (peace be on him) said to him, 'Return to them and make them laugh as you made them weep.' (Reported by al-Bukhari and others.)

Abu Sa'id reported that A man from Yemen migrated to Madinah to be with the Prophet (peace be on him). The Prophet (peace be on him) asked him, 'Do you have any relatives in Yemen?' He answered, 'My parents.' 'Did you get their permission?' the Prophet (peace be on him) asked. On his replying that he did not, the Prophet (peace be on him) told him, 'Go back to them and ask their permission. If they agree to it, go on jihad. Otherwise stay and serve them.' (Reported by Abu Daoud.)

These ahadith teach us that we can't just leave everything behind (in particular our parents) to fight in political conflicts, which don't even deserve the name 'jihad'.

Reza Ghafoerkhan

 

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size