Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Sacrifice - Universal Values (Universele waarden Offerfeest
Sacrifice - Universal Values (Universele waarden Offerfeest
Written by Administrator   

Ed. 434 - October 11, 2013 - Dhul-Hijjah 6, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Universele waarden van het Offerfeest

Het jaarlijkse Offerfeest wordt in 2013 herdacht op 15 of 16 oktober..

Ten eerste is het Offerfeest een onderdeel van de jaarlijkse bedevaart te Mekka, dat vindt deze week plaats.

Ten tweede is het Offerfeest een herdenking aan de grote profeet Abraham, toen hij de opdracht van God kreeg om zijn zoon te offeren. Toen bleek dat Abraham inderdaad bereid was dat offer te brengen, kreeg hij van God toestemming om in plaats daarvan een dier te offeren. Dit is eigenlijk van belang voor alle grote godsdiensten, want deze gebeurtenis wordt ook in het Oude Testament genoemd [1].

Abraham wordt daarom gezien als de aartsvader van Joden, Christenen en Moslims, aangezien Mozes, Jezus en Mohammed allemaal in spirituele zin van hem afstammen. Ook zijn er volgens sommige Islamgeleerden grote gelijkenissen tussen Abraham en de figuur Brahma uit het Hindoeïsme; twee grote persoonlijkheden [2]. Zo bekeken is deze dag dus eigenlijk een belangrijke gedenkdag voor alle grote godsdiensten.

Ten derde is het offeren van een dier een symbool voor het offeren van de gehechtheid aan materiële zaken zoals bezitingen, macht en zelfs kinderen, etc; dit helpt de Moslims oprechter te staan in het het leven en zich niet te laten afleiden door buitensporige wereldse liefhebberijen. Volgens de Koran is dit het belangrijkste deel van het Offerfeest [3].

Ten vierde leert het Offerfeest ons nederigheid, want we zijn ons ervan bewust dat wij de macht hebben om het leven van een dier te nemen, maar evenzo heeft ook God de macht om ieder moment ons leven te nemen!

Ook wordt een groot deel het vlees van de offerdieren verdeeld onder armen en behoeftigen, dus zit er ook een aspect van liefdadigheid in.

Ied mubarak.

Voetnoten: [1] Gen. 22:2; Hebr. 11:17 [2] Zie www.ivisep.org [3] Koran 22:37

Lees de volledige versie van dit artikel hier.


Sacrifice - Universal Values

The Festival of Sacrifice will celebrated on 15 or 16 October 2013.

In the first place, the festival is part of the annual pilgrimage in Mecca, this week.

In the second place, the Festival is a commemoration of the important prophet, Abraham, when he received the order from Allah to sacrifice his son. When it appeared that Abraham was ready to fulfil the sacrifice, Allah allowed him to sacrifice an animal instead. This is a significant point for all major religions, as this event is mentioned in the Old Testament as well [1].

Hence, Abraham is considered the patriarch of Jews, Christians and Muslims, as Moses, Jesus and Muhammad all descended spiritually from him. According to some Islamic scholars, there are many resemblances between Abraham and the person of Brahma in Hinduism [2]. Seen this way, this Islamic festival is important for all major religions.

Thirdly, sacrificing an animal stands for sacrificing our attachment to worldly properties, power, and even children. This event teaches us not to turn ourselves away by extravagant worldly pleasures, but instead to lead a more sincere life. According to the Quran, this is the most important part of the festival [3].

Next, sacrifice teaches us to be humble. We know that we have the power to take the life of an animal at any time, but, likewise, Allah also has the power to take our lives whenever He pleases!

And last but not least, part of the meat is distributed among the poor and needy, so there is also an aspect of charity in this festival.

Eid Mubarak.

Notes: [1] Gen. 22:2; Hebr. 11:17 [2] www.ivisep.org [3] Quran 22:37

Read the full version of this article here.

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size