Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Gossip and Slander (Roddel en laster)
Gossip and Slander (Roddel en laster)
Written by Administrator   

Ed. 436 - October 25, 2013 - Dhul-Hijjah 20, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Roddel en laster

Heerlijk toch, om zo af en toe eens flink over anderen te kunnen roddelen... niet wetende wat voor een negatieve geestelijke impact zulk gedrag op onszelf heeft. Ook maatschappelijk gezien kan roddelen heel wat ellende met zich meebrengen, zoals ruzie tussen goede vrienden. Nagenoeg alle heilige boeken waarschuwen ons tegen dit kwaad; de Koran vergelijkt laster zelfs met het eten van het vlees van een dode broeder.

"O gelovigen! Laat de mensen geen andere mensen uitlachen; misschien zijn zij beter dan zij ..., en vit niet op uw volk, en noem elkaar niet bij bijnamen; kwaad is een slechte naam na het geloof, en wie zich niet bekeren, deze zijn het, die de onrechtvaardigen zijn.
O gelovigen! Vermijd de meeste verdenkingen, want waarlijk, verdenking is in sommige gevallen een zonde, en bespied niet en laat sommigen van u anderen niet belasteren. Houdt één van u ervan het vlees van zijn dode broeder te eten? Maar u hebt er een grondige afkeer van." (Koran 49:11-12)

Bijbel: "Broeders, spreekt niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet, en oordeelt de wet." (Jakobus 4:11)

Boeddha: "Wat is slecht? Doden is slecht, liegen is slecht, lasteren is slecht, misbruik is slecht, roddel is slecht, afgunst is slecht, haat is slecht, vastklampen aan valse leer is slecht, al deze dingen zijn slecht. En wat is de wortel van het kwaad? Verlangen is de wortel van het kwaad, de illusie is de wortel van het kwaad." (Gautama Boeddha)

Hindoeîsme: "Hij die valse bewijzen voortbrengt of zich schuldig maakt aan vals gepraat, gaat naar de hel." (Markandeya Purana)

Mocht je merken dat er ergens in gezelschap wordt geroddeld over iemand, probeer dan iets positiefs over die persoon te zeggen. Je zal merken hoe snel je daarmee het plezier van de roddelaars wegneemt. Mocht je niets kunnen of willen zeggen, neem dan fysiek afstand van dat gezelschap.


Gossip and slander

It can be an 'enjoyable' habit to gossip about others ... not knowing what a negative spiritual impact such behaviour can have on us. Gossip can cause a lot of misery in our society, like quarrel between friends. As such, almost all holy books warn us against this evil.

The Quran compares slander with eating the flesh of a dead brother:
"O you who believe, do not let a people laugh at (another) people, perhaps they may be better than they ... Neither find fault with one another, nor call one another by (offensive) nick-names. Evil is a bad name after faith; and whoever does not repent, these it is that are the wrongdoers.
O you who believe, avoid most of suspicion, for surely suspicion in some cases is sin; and do not spy nor let some of you backbite others. Does one of you like to eat the flesh of his dead brother? You abhor it!" (Quran, 49:11-12)

The Bible says: "Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law: but if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge (of the law)." (James, 4:11)

Buddha cautions: "What, my friends, is evil? Killing is evil; stealing is evil; yielding to sexual passion is evil; lying is evil; slandering is evil; abuse is evil; gossip is evil; envy is evil; hatred is evil; to cling to false doctrine is evil; all these things, my friends, are evil.
And what is the root of evil? Desire is the root of evil; hatred is the root of evil; illusion is the root of evil; these things are the root of evil."

And Hinduism warns that "Those, that give false evidence, or speak false, ... die in ignorance." (Markandeya Purana)

If you notice that someone is gossiping about another, try to say something positive about that person. You will notice how fast you take away the fun of the gossip with this step. If you are not able or willing to say something, it's better to walk away from such company.

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size