Site navigatie
Home Artikelen Maatschappij Een glaasje op hoogtijmomenten?
Een glaasje op hoogtijmomenten?
Written by Riaz Ahmadali   

Enkele effecten van alcoholgebruik:

  • Alcohol beïnvloedt de rijvaardigheid van personen. Vele aanrijdingen worden veroorzaakt door drankmisbruik.
  • Alcohol beïnvloedt het verantwoordelijk gedrag van personen: bij het intermenselijk verkeer, bij het bedienen van apparatuur, bij het bewaken en controleren van zaken.
  • Alcohol verhoogt de kans op agressief gedrag, vernielzucht (mishandeling van het gezin).
  • Alcohol vergroot de effecten van drugs en geneesmiddelen (“zinloos geweld”).
  • Kans op verslaving.
  • Kan tot de dood leiden.
  • Ontsporing, economisch en sociaal (werkloos, geldgebrek, criminaliteit).
  • Schade aan het lichaam (lever, etc.)

Zoals u hierboven en in het dagelijks leven ziet, kan alcoholgebruik vele schadelijke gevolgen hebben voor de samenleving en voor de persoon zelf.

“ Houdt u aan de grenzen,
dan spaart u vele mensen!”

Het verbod op alcohol: een geschiedenis

(uit: ‘qiblah’, editie winter 1988, lente 1989)

Alcohol is verboden voor consumptie en in verband daarmee elk roesverwekkend of verdovend middel. Zelfs als geneesmiddel worden alcoholische drankjes, injecties en capsules en uit opium vervaardigde producten (bijv. morfine) argwanend bekeken. Als er geen levensgevaar is en er is een alternatief, dan wordt daaraan de voorkeur gegeven.

Het verbod op alcohol in de H. Qur’ân is één van de mooiste voorbeelden om te laten zien dat de Schepper Zijn schepping stapsgewijs opvoedt en elke ontwikkeling van Zijn schepselen de tijd gunt.

Aanvankelijk was alcohol niet verboden en werd het alleen als 'roesverwekkend' omschreven. Dit blijkt uit het volgende vers van de H. Qur’ân:

“En van de vruchten der dadelpalmen en de druiven maakt u een bedwelmende drank en heerlijk voedsel; daarin is waarlijk een teken voor een volk dat zijn verstand gebruikt.”

Maar de gelovigen waren door de wijn niet in staat hun aandacht bij het gebed te houden. Daarom werd een strakker standpunt ingenomen:

“O gelovigen! Komt niet tot het gebed als u onder invloed bent; totdat u weet wat u zegt...”

De Arabieren waren stevige drinkers, dus de milde afwijzing in bovenstaand vers was niet voldoende om ze van de schadelijke werking te overtuigen. In de volgende openbaring wordt daarom nog iets meer duidelijkheid gegeven:

“En zij vragen u over de wijn en het kansspel. Zeg: in beide is groot nadeel en ook nut voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel…”

Uiteindelijk wordt het drinken van alcohol volledig verboden wegens de negatieve bijwerkingen ervan.

“Door middel van wijn en kansspel wenst satan onder u vijandschap en haat te kweken en u af te houden van het gedenken van Allâh en van het gebed. Zult u zich laten weerhouden?”

Na de openbaring van deze laatste âyah werden de wijnkruiken kapot geslagen, zodat de inhoud door de straten van Medina stroomde.
 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size