Site navigatie
Home Artikelen Interreligieus Phagwa of Holi
Phagwa of Holi

Phagwa of Holi is een nieuwjaarsfeest en wordt gevierd in het laatste deel van de maand ‘Phalgun’ en het eerste deel van de maand ‘Chaitra’ volgens de Hindu-kalender. Dit komt overeen met de Westerse maanden maart en april. De viering begint op de dag na de Holikaverbranding en duurt ongeveer vijf dagen, eindigende op de dag, genaamd ‘Rang Panchmi’. Als deze ‘Rang Panchmi’ op een dinsdag valt, wordt het ‘Budhwa Mangal’ genoemd.

Oorspronkelijk is het woord ‘holi’ afgeleid van het Sanskriet woord ‘holaka’, hetgeen betekent: ‘gedroogde granen’. De viering, welke in het Vedische tijdperk begon, werd ‘Holaka Utsow’ genoemd. Deze gedroogde granen werden gebruikt om een vuurritueel (hawan) te verrichten. De ‘vibhuti’ (gewijde as) die uit dit ritueel werd verkregen werd op de voorhoofden van degenen, die eraan deelnamen, gesmeerd, om het kwaad weg te houden.

Alle grote Hindu-festiviteiten hebben religieuze, sociale en hygiënische elementen in zich. Zo ook het Holi-feest.

Mythologie

Mythologisch gezien wordt het Holi-vuur gezien als een dodenverbranding, omdat het wordt beschouwd als Holika, een duivels figuur, te hebben vernietigd. Volgens een legende was Hiranyakshipu een duivelse koning. Hij wilde de dood van zijn jongere broer wreken, die door Vishnu was gedood. Hij verrichtte vele jaren lang verschillende rituelen, teneinde genoeg kracht te verkrijgen om de koning van de drie werelden te worden. Hij vroeg aan Brahma een zodanige zegen, dat hij noch door mens noch door dier gedood zou kunnen worden, noch binnen noch buiten, noch op aarde noch in de hemel, noch bij dag, noch bij nacht. Brahma gaf hem die zegen.

Gelovende dat hij nu onoverwinnelijk was geworden, werd Hiranyakshipu hoogmoedig en beval al zijn onderdanen om slechts hém te aanbidden. Echter had hij een zoon, genaamd Prahlad, die een vurige aanbidder was van Vishnu. Tot grote teleurstelling van zijn vader bleef Prahlad Vishnu aanbidden. De duivelse koning besloot daarom zijn zoon te doden, maar iedere poging daartoe mislukte. Hij liet daarom zijn zuster Holika komen, die immuun was voor vuur. Hij maakte een brandstapel, stak het in brand en beval Holika erop te gaan zitten met Prahlad. Vishnu redde Prahlad en de slechte Holika verging in zijn plaats.

Het is om deze reden, dat de Holika jaarlijks wordt verbrand. Dit wordt ‘Holika dahan’ genoemd en wordt gezien als een vreugdevuur.

Uit deze vertelling dient ook de les te worden geleerd dat degenen, die liefde voor God hebben, zullen zegevieren en dat degenen, die Gods dienaren het kwade toewensen, zullen worden vernietigd. Kortom: Holi kan gezien worden als een overwinningfeest van het goede op het kwade.

Spiritualiteit

Festiviteiten als Holi hebben hun eigen spirituele waarde. Behalve het amusement creëren ze, indien correct in acht genomen, geloof en vertrouwen in God. Ze leiden de mens weg van zinnelijk genot en leiden hem langzamerhand naar het spirituele pad en godsdienstige belevenis. Men verricht de ‘hawan’ en draagt de nieuwe oogst op aan de goden (uitleg meervoudsvorm: de diverse kwaliteiten van God die in natuurlijke en persoonlijke vorm afgebeeld en vereerd worden, ook wel ‘devta’s’ genoemd), alvorens ze te gebruiken.

‘Holi’ betekent ook ‘offer’. Verbrand alle onreinheden van de geest, zoals egoïsme, ijdelheid, lustgevoelens, enz. via het vuur van aanbidding en kennis. Laat kosmische liefde, genade, vrijgevigheid, onbaatzuchtigheid, waarheidsliefde en reinheid ontbranden. Dit is ‘the real spirit’ van Holi. Ontwaak uit de modder van domheid en absurditeit en duik diep in de oceaan van Goddelijkheid.

Reinheid en sociale waarde

Gedurende het feest reinigen de mensen huis en omgeving en wordt alle vuil verbrand. De schadelijke bacteriën worden hierbij vernietigd. De hygiënische situatie van de omgeving gaat erop vooruit.

Het sociale element in Holi is de vereniging van de ‘groten’ en de ‘kleinen’, de rijken en de armen, enz. Vergeet de negatieve gevoelens van het eindigende jaar en begin het nieuwe jaar met liefde, sympathie, samenwerking en gelijkheid onder allen. Tracht deze eenheid te voelen als een vereniging met het Zelf (God).

Religie

Het religieuze element in het Holi-feest is de aanbidding van Krishna, op sommige plaatsen ‘Dol Yatra’ genoemd. Een beeld van Krishna wordt in een wieg, gedecoreerd met bloemen en gekleurd poeder, geplaatst. De onschuldige grapjes van Krishna met de vrolijke melkmeisjes (gopi’s) van Bindravan worden herdacht. Volgens sommige bronnen zijn het deze plagerijtjes die ten grondslag liggen aan het besprenkelen van mensen met gekleurd water, zoals tegenwoordig bij de Holi-viering gebeurt.

De naam van Krishna wordt geciteerd en Holi-liederen worden gezongen, gerelateerd aan de grappen van Krishna met de Gopi’s.

Vermeldenswaard is dat het Holi-feest geen carnaval is, maar een religieus feest. Tegenwoordig begeven mensen zich in alle soorten van verdorvenheid in naam van Holi. Sommigen nemen alcoholhoudende dranken in, anderen gebruiken vulgaire taal, etc. Culturele waarden en normen worden hierdoor gedegradeerd. Deze vorm van ontaarding van het Holi-feest dient voorkomen te worden.

Het is tenslotte interessant te weten dat de Christenen ook een as-ceremonie hebben, genaamd Aswoensdag, waarvan het tijdstip van viering slechts enkele weken verschilt van het Holi-feest.

Bronnen:

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size