Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Spiritual Note - Smoking, the kiss of death...
Spiritual Note - Smoking, the kiss of death...
Written by sanha.org.za   
Sunday, 11 March 2012 12:04

Ed. 351 - March 8, 2012 - Rabi ul-Thani 16, 1433Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Roken - 'the kiss of death'

Elke keer dat je een sigaret tussen je lippen steekt en inhaleert, speel je een gevaarlijk spel met dagene wat als waardevol en heilig wordt beschouwd, namelijk je leven, een kostbaar geschenk door Allah gegeven.

Met het inhaleren haalt de roker zo'n 4000 chemicaliën naar binnen, waaronder minimaal 50 bekende kankerverwekkende stoffen. Wanneer deze chemicaliën tijdens het roken verhit worden, worden diverse schadelijke stoffen aangemaakt die onherstelbare schade aan het lichaam toebrengen, o.a. aan hart, longen, bloedcirculatie, botten, maag, mond, keel, ogen en onze vruchtbaarheid.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft ingeschat dat in de twintigste eeuw zo'n 100 miljoen mensen zijn overleden aan de gevolgen van roken. Waarom leren we niets uit deze feiten en cijfers? Waarom blijven wij – met de kennis die we hebben – onszelf en anderen vervuilen en vernietigen met tabak? De reden is dat het verslavingseffect van tabak vergelijkbaar is met dat van drugs als heroïne en cocaïne, en daarbij komen nog de marketing campagnes die roken als 'stoer' doen overkomen, door bedrijven van wie het enige doel is om zoveel mogelijk winst te maken, al gaat dat ten koste van de medemens.

Staat de Islam roken toe?

Er zijn geen specifieke teksten over dit onderwerp, omdat sigaretten niet bestonden ten tijde van de openbaring van de Koran, zo'n 1400 jaren geleden. Nochtans bevat de Koran diverse bepalingen die wel van toepassing zijn op het onderwerp, waaronder de volgende verzen:

Gevaar toebrengen aan onze gezondheid: "Breng jezelf niet eigenhandig tot het verderf" (Koran 2:195); "Dood je eigen mensen niet" (Koran 4:29).

Gevaar toebrengen aan de gezondheid van anderen en het milieu: "Degenen die gelovige mannen en gelovige vrouwen lastig vallen, zonder dat zij dit verdienen, dragen de schuld van een duidelijke zonde." En de Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: "Hij die in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman niet te schaden."

Vergooien van geld: "Verspil niets op kwistige wijze; waarlijk, verkwisters zijn de broeders van de duivel" (Koran 17:26-27).

Wie zou willen beweren dat tabak tot de wettige en goede dingen kan worden gerekend?

Wij vragen Allah om aan degenen, die willen stoppen met roken, moed en standvastigheid te schenken om af te blijven van één van de meest wijdverbreide verderfelijke zaken: tabak!

Tot slot Koran 2:168: "O mensen, eet de wettige en goede dingen van wat er op de aarde is en volg niet de voetstappen van de duivel. Waarlijk is hij een openlijke vijand voor jullie."

Bron: www.sanha.org.za

Foto: voordelen van stoppen met roken


Smoking, the kiss of death...

Every time you wrap your lips around a cigarette and inhale its noxious fumes, you are playing a hazardous game with no return with that which is viewed as sacred and inviolable, i.e. your life given to you by Allah Almighty.

With a lit up cigarette, you inhale up to 4000 different chemicals containing at least 50 known cancer-causing carcinogens. These chemicals when heated to this extent breaks down the tobacco stuffed inside to produce various toxins causing irreparable damage to your body; they can seriously affect the heart, lungs, blood circulation, bones, stomach, mouth, throat, eyes, skin, reproduction and fertility.

The World Health Organization estimates that tobacco caused 100 million deaths over the course of the 20th century. Why is it that today’s man with this knowledge at his disposal, continues on this path of destruction of himself and others affected through his passive smoking? The answer lies in the fact that the pharmacologic and behavioural processes that determine tobacco addiction are similar to those that determine addiction to drugs such as heroin and cocaine coupled with the most powerful marketing campaigns mounted by companies whose only mantra is profit at the cost of fellow man.

Does Islam permit smoking?

There is no Divine explicit text on the subject because cigarettes did not exist at the time of the revelation of the Qur'an in the 7th century CE. Muslim Jurists have however, based on various factors listed below, condemned smoking, based on the following verses, among other:

Danger to one’s health - "...let not your own hands contribute to your destruction..." (Qur'an 2:195); "...nor kill yourselves..." (Qur'an 4:29).

Inconvenience, harm and discomfort to others - "A Muslim is he who safeguards fellow Muslims from the evil of his tongue and hands." (ie causing verbal or physical harm) (Hadith)

Waste of Money – “But spend not wastefully (your wealth) in the manner of a spendthrift. Verily spendthrifts are brothers of the devils...” (Qur'an 17:26-27)

Is there anyone who would like to declare that tobacco can be considered among the lawful and good things?

We ask Allah to give courage, perseverance and steadfastness to all who endeavour to stub out the habit of one of the most pernicious things: tobacco!

In conclusion, Quran 2:168: "O men, eat the lawful and good things from what is in the earth, and follow not the footsteps of the devil. Surely he is an open enemy to you."

Source: www.sanha.org.za

Picture: advantages when quit smoking

 

 

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size