Site navigatie
Home Publicaties Spiritual Note Controlling our Ego - Ons ego beheersen
Controlling our Ego - Ons ego beheersen
Written by Administrator   

Ed. 431 - September 20, 2013 - Dhul-Qadah 14, 1434Spiritual Note

English translation below

If you would like to receive the Notes weekly by email, please send a request to  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wilt u de Notes wekelijks per email ontvangen? Stuur dan een mail naar  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Beheersing van ons ego

Noot vooraf: een van de definities van 'ego' volgens de woordenboeken, is 'gevoel van eigenwaarde'.
Als dit gevoel bij onszelf of onze medemensen te groot wordt, kan dat leiden tot verstoringen van relaties.

Hieronder een citaat van Inayat Khan over het ego.

"Datgene, wat ons het meest in het leven stoort, is het ego van anderen. Zodra het ego zich zonder beheersing uitdrukt, kwetst het het ego van een ander. Dit brengt verstoring teweeg in het leven van personen en de massa. Vele oorlogen en familieveten hebben slechts één bron, en dat is het ego.

Bij het ontwikkelen van onze persoonlijkheid is de eerste les, om het ego onder controle te houden. Wanneer het ego in ons verzacht is, gaat er een charme uit van onze gedachten, woorden en handelingen. Hoe fijner het ego, hoe groter de mens.

Het ego wordt gevoed door iedere bevrediging ervan. De grootste vijand van een mens is zijn ego. Als het niet in bedwang wordt gehouden, is zijn denken, spreken en handelen slechts gericht op bevrediging van het ego. Hierdoor wordt de mens, in plaats van een koning over zijn leven, een slaaf van zijn ego.

Gewone mensen strijden tegen ego s van anderen, terwijl verheven mensen strijden tegen hun eigen ego. Het verschil is, dat de overwinning van de gewone man kortstondig is, want na elke overwinning over het ego van een ander, ligt er weer een andere strijd op hem te wachten. De verheven mens, die eenmaal zijn eigen ego heeft overwonnen en die dus onder controle heeft, heeft een eeuwige overwinning bereikt, omdat de ego s van de normale mensen hem niet meer zullen storen op zijn weg naar spirituele vervolmaking."

Uit het boek
The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan


Controlling Our Ego

'Ego' is defined as a person s sense of self-esteem or self-importance.

"What disturbs us most in life is the ego of others. When one s ego is expressed without control, it can negatively affect the feelings of others, thus bringing about a disturbance in the life of people. Many wars and family problems have only one source, and that is the ego.

When developing our character, the first lesson is to control our ego. When our ego has been tamed, a charm will be noticed in our thoughts, words and actions. The finer the ego, the greater the person.

The ego is being fed every time it is satisfied, and it is controlled by patience.

The greatest enemy of man is his ego. If his ego is not controlled, his thoughts, words and actions are only fixed on the satisfaction of his ego, and the more he satisfies his ego, the more satisfaction the ego desires. Therefore, instead of being a king over his life, the person becomes a slave of his ego.

Normal people compete with the egos of others, while exalted people fight against their own egos. The victories of normal people are temporary, because after every struggle of their egos with others they will run into struggles again. Elevated people, however, once they control their egos, gain eternal victory because the egos of normal people will no longer disturb them on their way to spiritual perfection."

Taken from
The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan

 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size